Vragen? Bel: +(31) (0)622378731
Winkelwagen(0) € 0,00

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Antislipschoenen Antislipschoenen, gevestigd aan de Lindenlaan 33 8253 AC Dronten Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.antislipschoenen.nl Lindenlaan 33 8253 AC Dronten Nederland +31(0)321-336962

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Antislipschoenen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@antislipschoenen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Antislipschoenen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Antislipschoenen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Antislipschoenen) tussen zit. 
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Antislipschoenen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Antislipschoenen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Antislipschoenen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Antislipschoenen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
 

Noodzakelijk
Cookie: frontend
Functie: Deze cookies wordt gebruikt voor het afhandelen van de gebruikerssessie tijdens het bezoek. 1 dag
Bewaartermijn: 1 dag

Cookie: frontend_cid
Functie: Deze cookies wordt gebruikt voor het afhandelen van de gebruikerssessie tijdens het bezoek. 1 dag
Bewaartermijn: 1 dag

Cookie: cookie_closed
Functie: Onthoud cookie instellingen
Bewaartermijn: 1 maand

Cookie: cookie_accepted
Functie: Onthoud cookie instellingen
Bewaartermijn: 1 maand

Statistieken
Cookie: __utm.gif
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: Sessie

Cookie:__utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Cookie:__utmb
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Registreert tijdstip van bezoek.
Bewaartermijn: Sessie

Cookie:__utmc
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Registreert eindtijd van bezoek.
Bewaartermijn: Sessie

Cookie:__utmt
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Meet snelheid.
Bewaartermijn: Sessie

Cookie:__utmz
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Registreert welke zoekmachine er is gebruikt.
Bewaartermijn: 6 maanden

Marketing
Cookie:ads/ga-audiences google.com
Functie: Gebruikt door Google AdWords marketing. 
Bewaartermijn: Sessie

Cookie:ads/user-lists/# google.com
Functie: Niet geclassificeerd
Bewaartermijn: Sessie

Cookie:IDE
Functie: Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie:test_cookie
Functie: Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.
Bewaartermijn: Sessie

 
 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Antislipschoenen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@antislipschoenen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Antislipschoenen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Antislipschoenen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@antislipschoenen.nl